Adiunkt

Inżynierii Środowiska I Energetyki
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Nasze wymagania

 • • Tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka
 • • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • • Doświadczenie w projektach badawczych, naukowych, inżynierskich, udział w rozwiązaniach innowacyjnych w zakresie energetyki

Mile widziane

 • • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Zakres obowiązków

 • •przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego porządku wewnętrznego oraz przepisów PK umieszczanych na stronach www.pk.edu.pl

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora
 • dokumenty poświadczające wykształcenie oraz odbyte kursy i szkolenia (uwierzytelnione kserokopie);
 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • wykaz ważniejszych publikacji oraz niepublikowanych prac, oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na zatrudnienie.

Załączniki