Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Mechaniczny Technologiczny
Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Miejsce: Gliwice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria materiałowa

Nasze wymagania

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie inżynieria materiałowa,
 • merytoryczny udział w projekcie badawczym, finansowanym ze środków innych niż subwencja,
 • dorobek publikacyjny w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym, a także udokumentowany dorobek w zakresie promocji i popularyzacji nauki,
 • łącznie co najmniej dwumiesięczny staż zagraniczny lub sześciomiesięczny staż krajowy w jednostkach naukowo-badawczych, przemysłowych lub samorządowych,
 • biegła znajomość języka polskiego.

Zakres obowiązków

 • Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą związane z: kształceniem studentów, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgodnie z treścią ogłoszenia.

Załączniki