Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Potrzeba zatrudnienia w Katedrze Dietetyki osoby z doświadczeniem dydaktycznym i analitycznym w zakresie dietetyki oraz metabolomiki związana jest z zakresem dydaktycznym na kierunkach Dietetyka oraz Żywienie Człowieka i Ocena Żywności jak również z realizacją w Pracowni Badania Metabolizmu Człowieka następujących projektów: NCN OPUS, KGHM Polska Miedź oraz projektu siedmioletniego – European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals, initiative of the European Union (EU).

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora z jednego z wymienionych kierunków: dietetyka, technologia żywności i żywienia, nauki o zdrowiu, biologia, diagnostyka laboratoryjna
 • udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w renomowanych czasopismach naukowych
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • doświadczenie i brak przeciwwskazań do pracy w laboratorium analitycznym
 • dobra znajomość języka polskiego oraz angielskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych

Mile widziane

 • uprawnienia do pobierania materiału biologicznego, doświadczenie z zakresu wykorzystania chromatografii sprzężonej ze spektrometrią mas
 • kandydat powinien być osobą kreatywną, zaangażowaną w planowanie i realizację badań naukowych oraz gotową do pogłębiania wiedzy

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami
 • uczestnictwo w realizacji projektów naukowych realizowanych w Pracowni Badania Metabolizmu Człowieka (analizy laboratoryjne, zbieranie materiału biologicznego itp.)
 • działalność naukowa związana z aplikowaniem o projekty naukowe, przygotowywanie publikacji
 • pogłębianie wiedzy z zakresu nowoczesnych technik analitycznych z wykorzystaniem chromatografii i spektrometrii mas

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW
 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys
 • list motywacyjny
 • listy rekomendacyjne
 • kopie dyplomów, certyfikatów
 • referencje od pracodawcy(ów)/promotora(ów)
 • wykaz opublikowanych prac

Weź udział w rekrutacji

 • Kandydaci są proszeni o złożenie dokumentów w Sekretariacie Katedry Dietetyki lub o przesłanie pocztą na adres:
  dr hab. Lucyna Kozłowska, prof. SGGW
  Katedra Dietetyki
  Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa