Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 7000 zł brutto
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • nauki o kulturze i religii

Opis stanowiska

Stanowisko, na które prowadzony jest nabór, będzie stanowiskiem badawczym, otwartym dla naukowców prowadzących badania w zakresie iranistyki (ze szczególnym uwzględnieniem historii i archeologii Iranu) na wczesnych etapach kariery naukowej, tj. do 10 lat po uzyskaniu doktoratu w chwili złożenia aplikacji (okres ten nie obejmuje urlopów rodzicielskich i wychowawczych).

Nasze wymagania

 • ● posiadanie stopnia doktora w dziedzinie badań nad historią i kulturą Iranu;
 • ● przedstawienie realistycznego opisu planowanych badań
 • ● biegła znajomość języka perskiego
 • ● bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • ● gotowość do rozpoczęcia pracy 1lipca 2024 r.
 • ● gotowość do współpracy zakresie archeologii Iranu epoki sasanidzkiej i pierwszych wieków islamu.

Zakres obowiązków

 • • prowadzenie badań dotyczących realizacji projektu;
 • • publikowanie wyników badań w wiodących czasopismach międzynarodowych w dziedzinie.

Oferujemy

 • • oferujemy pracę w dynamicznym zespole, realizującym projekty we współpracy międzynarodowej.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
 • list motywacyjny,
 • skan dyplomu doktorskiego lub deklaracja przedstawienia go przed rozpoczęciem zatrudnienia
 • opis projektu badawczego (do 3 stron A4),
 • CV zawierające dane kontaktowe
 • lista publikacji (plik pdf) ze wskazaniem 3 osiągnięć, które kandydat uważa za najważniejsze
 • opinie o kandydacie od co najmniej 2 samodzielnych pracowników naukowych – opinie są poufne i powinny być przesłane przez opiniodawców bezpośrednio na adres poczty elektronicznej archeoorientalistyka@uw.edu.pl
 • skany innych dyplomów potwierdzających kwalifikacje kandydata
 • oświadczenie (skan), w którym kandydat potwierdza podpisem, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów określone w zarządzeniu nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim

Załączniki