Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Kandydat powinien posiadać stopień doktora nauk biologicznych i wykazać się udokumentowanym doświadczeniem w zakresie zoologii, ekologii i ochrony przyrody, obejmującym badania naukowe, działalność dydaktyczną i umiejętności organizacyjne. Stanowisko wymaga zdolności do prowadzenia zarówno działalności dydaktycznej, jak i badań naukowych, odpowiednich dla roli nauczyciela akademickiego. Biegła znajomość języka angielskiego jest niezbędna, podobnie jak posiadanie prawa jazdy kategorii B. Kandydaci powinni być biegli w metodach analizy statystycznej i przestrzennej, z praktycznym doświadczeniem w używaniu oprogramowania R, QGIS lub ArcGIS. Doświadczenie w pracy terenowej, zwłaszcza związane z ptakami, jest konieczne. Kandydaci muszą być wykwalifikowani do przeprowadzania procedur na zwierzętach (ukończenie odpowiedniego kursu). Kandydat powinien mieć doświadczenie przynajmniej 12 miesięcznego stażu zagranicznego. Ważna jest też znajomość programu MS Access oraz umiejętności i uprawnienia

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia doktora nauk biologicznych
 • Wykazanie się dorobkiem naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym w zakresie: zoologii, ekologii i ochrony przyrody
 • Posiadanie predyspozycji do pracy dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej na stanowisku nauczyciela akademickiego
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Dobra znajomość metod statystycznych i przestrzennych oraz praca w środowisku R i w programie QGIS lub ArcGIS
 • Doświadczenie w pracy terenowej, szczególnie z ptakami
 • Uprawnienia do wykonywania procedur na zwierzętach (odbycie stosownego kursu)
 • Odbycie przynajmniej 12 miesięcznego stażu zagranicznego
 • Obsługa programu MS Access
 • Uprawnienia do obrączkowania chronionych gatunków ptaków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przynajmniej bociana białego
 • Uprawnienia pilotowania bezzałogowych statków powietrznych (dronów)

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie adresowane do Rektora.
 • Kwestionariusz osobowy obowiązujący w Uniwersytecie, wraz z fotografią
 • Odpis dokumentu ukończenia studiów wyższych oraz potwierdzający uzyskanie stopnia doktora nauk weterynaryjnych
 • Autoreferat – opis osiągnięć dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych
 • Wykaz publikacji naukowo-badawczych i dydaktycznych
 • Oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w Uniwersytecie
 • Oświadczenie, iż zatrudnienie w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy
 • CV z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załączniki