Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • literaturoznawstwo

Opis stanowiska

Adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej. Pracodawca oczekuje prowadzenia badań w zakresie nauk humanistycznych (zorientowanych na interdyscyplinarne badania literaturoznawcze w zakresie literatury serbskiej i chorwackiej), aplikowania o granty naukowe, publikowania artykułów i monografii, prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym warsztatowych z wykorzystaniem narzędzi intermedialnych. Od pracownika wymaga się również zaangażowania w pracę organizacyjną (o charakterze naukowym, jak konferencje oraz administracyjnym, jak działania w różnych komisjach i gremiach instytutowych oraz wydziałowych) i popularyzatorską.

Nasze wymagania

 • Ukończone studia na kierunku kroatystycznym i/lub serbistycznym (studia II stopnia), stopień naukowy doktora w zakresie literaturoznawstwai nauk o kulturze i religii.
 • udokumentowane osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne
 • certyfikat znajomości języka angielskiego lub własne oświadczenie kandydata

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań w zakresie nauk humanistycznych
 • aplikowanie o granty naukowe
 • publikowanie artykułów i monografii
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • działalność organizacyjna i popularyzatorska

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgłoszenie oznaczone numerem referencyjnym
 • CV
 • dyplomy/ zaświadczenia - zgodnie z dołączonym ogłoszeniem
 • Informacja o osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych - zgodnie z dołączonym ogłoszeniem
 • Inne dokumenty określone przez komisję konkursową - zgodnie z dołączonym ogłoszeniem

Załączniki