Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

sekretariat-istz@wnb.uz.zgora.pl
Uniwersytet Zielonogórski
 • Miejsce: Zielona Góra
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Opis stanowiska

Stanowisko pracy jest związane z prowadzeniem badań naukowych oraz publikowaniem w obszarze nauk o kulturze fizycznej. Kandydat powinien wykazywać się gotowością do rozwoju naukowego. W ramach obowiązków dydaktycznych kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia zajęć z przedmiotów z zakresu sportu osób z niepełnosprawnościami, zajęć fitness, aqua fitness i prewencji zdrowia, Pilates Core Stability, Nordic Walking. Kandydat powinien posiadać umiejętność operowania językiem angielskim w zakresie umożliwiającym korzystanie z literatury anglojęzycznej oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych, a także uprawnienia instruktorskie w piłce siatkowej i narciarstwie zjazdowym oraz stopień nauczyciela mianowanego wychowania fizycznego.

Nasze wymagania

 • Ukończenie studiów na kierunku wychowanie fizyczne
 • Znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym korzystanie z literatury anglojęzycznej oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 • Posiadanie uprawnień instruktorskich z zakresu sportu osób z niepełnosprawnościami, Fitness Basic REP’s, Pilates Core Stability, Aqua Fitness, Nordic Walking, EU Health Coach.
 • Doświadczenie praktyczne w pracy z osobami z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami, prowadzeniu zajęć fitness, aqua fitness i prewencji zdrowia.
 • Posiadanie uprawnień instruktorskich w piłce siatkowej i narciarstwie zjazdowym.
 • Doświadczenie praktyczne w zakresie zarządzania projektami ministerialnymi rangi regionalnej, ogólnopolskiej i europejskiej.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie wykładów, ćwiczeń oraz wyjazdów studyjnych z przedmiotów objętych programem studiów, z zakresu sportu osób z niepełnosprawnościami, zajęć fitness, aqua fitness i prewencji zdrowia, Pilates Core Stability, Nordic Walking, narciarstwa zjazdowego
 • publikowanie prac naukowych w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
 • Wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego,
 • Inne informacje, które kandydat uzna za wskazane.

Weź udział w rekrutacji

 • Sekretariat Sportu, Turystyki i Żywienia, Kampus A Bud. A-13, ul. Prof. Z. Szafrana 6, 65-246 Zielona Góra