Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Nasze wymagania

 • Kandydaci powinni posiadać stopień doktora fizyki (lub otrzymać go przed rozpoczęciem zatrudnienia) ze specjalnością fizyki teoretycznej lub pokrewnej.
 • Znaczący dorobek naukowy potwierdzony opublikowanymi wynikami.
 • Międzynarodowe doświadczenie w pracy nad jednym z następujących tematów: Kwantowa Złożoność obliczeniowa w fizyce układów wielu ciał, Kwantowa informacja w teoriach pól kwantowych, Holografia i korespondencja AdS/CFT, kwantowa grawitacja.

Zakres obowiązków

 • W zależności od doświadczenia adiunkt będzie prowadził badania nad głównymi celami projektu, takimi jak rozwój i badanie złożoności obliczeniowej w kwantowych teoriach pola oraz w korespondencji AdS/CFT.
 • Ponadto, w trakcie okresu zatrudnienia, kandydat będzie miał możliwość pomocy w opiece naukowej nad studentem studiów doktoranckich.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie.
 • Informację o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia (dostępny również pod adresem: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/).
 • Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html).
 • Dyplom doktorski (zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora lub oczekiwaną datę ukończenia).
 • CV wraz z listą publikacji.
 • Plan badań
 • 3 listy rekomendacyjne (przesłane bezpośrednio do pawel.caputa [at] fuw.edu.pl)

Załączniki