Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

sekretariat-istz@wnb.uz.zgora.pl
Uniwersytet Zielonogórski
 • Miejsce: Zielona Góra
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Opis stanowiska

Stanowisko pracy jest związane z prowadzeniem badań naukowych oraz publikowaniem w obszarze nauk o kulturze fizycznej. Kandydat powinien wykazywać się gotowością do rozwoju naukowego. W ramach obowiązków dydaktycznych kandydat powinien mieć doświadczenie w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń z przedmiotów z zakresu przygotowania motorycznego, dwuboju olimpijskiego, metodyki treningu, periodyzacji i planowania treningu siłowego oraz kształtowania systemów energetycznych w przygotowaniu motorycznym. Kandydat powinien posiadać umiejętność operowania językiem angielskim w zakresie umożliwiającym korzystanie z literatury anglojęzycznej oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych, stopień trenera II klasy w pływaniu oraz nauczyciela dyplomowanego wychowania fizycznego.

Nasze wymagania

 • Ukończenie studiów na kierunku Wychowanie Fizyczne.
 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami
 • Znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym korzystanie z literatury anglojęzycznej oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 • Posiadanie uprawnień trenerskich II klasy w pływaniu
 • Posiadanie uprawnień instruktorskich i trenerskich z zakresu przygotowania motorycznego, dwuboju olimpijskiego, metodyki treningu, periodyzacji i planowania treningu siłowego oraz kształtowania systemów energetycznych w przygotowaniu motorycznym
 • Poświadczenie zawodowe związane z pracą nauczyciela wychowania fizycznego (stopień nauczyciela dyplomowanego)
 • Gotowość do realizacji zadań i obowiązków związanych z działalnością badawczą, dydaktyczną i organizacyjną na rzecz Wydziału/Instytutu.

Mile widziane

 • publikowanie prac naukowych w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie wykładów, ćwiczeń oraz wyjazdów studyjnych z przedmiotów objętych programem studiów, z zakresu przygotowania motorycznego, dwuboju olimpijskiego, metodyki treningu, periodyzacji i planowania treningu siłowego oraz kształtowania systemów energetycznych w przygotowaniu motorycznym
 • publikowanie prac naukowych w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Życiorys i kwestionariusz osobowy,
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • Wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego,
 • Inne informacje, które kandydat uzna za wskazane.