Adiunkt stanowisko dydaktyczne

sekretariat-istz@wnb.uz.zgora.pl
Uniwersytet Zielonogórski
 • Miejsce: Zielona Góra
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • technologia żywności i żywienia

Opis stanowiska

Stanowisko pracy jest związane z prowadzeniem wykładów, ćwiczeń oraz wyjazdów studyjnych z przedmiotów technologicznych z zakresu surowców roślinnych i zwierzęcych, a także publikowaniem prac naukowych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. Kandydat powinien posiadać umiejętność operowania językiem angielskim w zakresie umożliwiającym korzystanie z literatury anglojęzycznej oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych, dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w recenzowanych czasopismach branżowych, zgłoszeniami patentowymi oraz patentami, doświadczenie zawodowe w przemyśle spożywczym, znajomość zagadnień związanych z HACCP, jakością i bezpieczeństwem żywności oraz higieną

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka.
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w recenzowanych czasopismach branżowych, zgłoszeniami patentowymi oraz patentami.
 • znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym korzystanie z literatury anglojęzycznej oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 • Minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w przemyśle spożywczym (mile widziane na stanowisku kierowniczym).
 • znajomość zagadnień związanych z HACCP, jakością i bezpieczeństwem żywności oraz higieną produkcji.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie wykładów, ćwiczeń oraz wyjazdów studyjnych z przedmiotów technologicznych z zakresu surowców roślinnych i zwierzęcych
 • gotowość do publikowania prac naukowych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Życiorys i kwestionariusz osobowy, Wy,  Inne informacje, które kandydat uzna za wskazane.
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
 • Inne informacje, które kandydat uzna za wskazane.

Weź udział w rekrutacji

 • Sekretariat Sportu, Turystyki i Żywienia, Kampus A Bud. A-13, ul. Prof. Z. Szafrana 6, 65-246 Zielona Góra