Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Uniwersytet Gdański
 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • biotechnologia

Opis stanowiska

ADIUNKT w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Biochemii Roślin Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

Nasze wymagania

 • Stopień naukowy doktora nauk biologicznych, chemicznych lub medycznych (biotechnologia, biologia, biochemia, biologia molekularna)
 • Doświadczenie w pracy w projektach naukowych.
 • Znajomość technik biochemii i biologii molekularnej
 • Doświadczenie w badaniach dotyczących biochemii i biotechnologii lipidów roślinnych
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych prowadzonych przez Zakład lub zbliżonych.
 • Umiejętność pisania publikacji naukowych w języku angielskim.
 • Udokumentowany w czasopismach recenzowanych oryginalny dorobek naukowy dotyczący biochemii i biotechnologii lipidów roślinnych
 • Wystąpienia na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych
 • Samodzielność w pracy badawczej, umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie pozwalającym na komunikację w pracy naukowej i prowadzenia zajęć dydaktycznych

Zakres obowiązków

 • Do głównych obowiązków należeć będzie: prowadzenie badań naukowych i upowszechnianie wyników działalności naukowej, realizacja i pozyskiwanie projektów badawczych, udział w pracach na rzecz Zespołu badawczego, Wydziału i Uczelni, obowiązki dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć, w tym zajęć w języku angielskim oraz inne prace związane z procesem dydaktycznym
 • Wykonywanie innych prac związanych z funkcjonowaniem Zakładu, zleconych przez Kierownika Zakładu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
 • Kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_zarzadzania_kadrami
 • Kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora
 • Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym
 • 3 oświadczenia: a) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji b) o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. z 2018 r. poz. 1668) c) iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
  ul. Antoniego Abrahama 58
  80-307 Gdańsk