Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 5400 zł brutto
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • historia

Opis stanowiska

Planowane zatrudnienie na pełen etat na dwa lata.
Zatrudnienie przewidziane jest od 1 września 2024.

Nasze wymagania

 • Specjalizacja w zakresie historii średniowiecznej.
 • Posiadanie stopnia doktora uzyskanego w ciągu minionych 7 lat.
 • Osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje i udział w konferencjach naukowych.

Mile widziane

 • Udokumentowane naukowe kontakty międzynarodowe.
 • Udział w grantach badawczych.
 • Umiejętności dydaktyczne.
 • Inne osiągnięcia i wyróżnienia naukowe.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscypliny historia oraz publikowanie ich wyników także w obiegu międzynarodowym.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 210 h dydaktycznych rocznie, m.in. ćwiczeń z historii Polski, ćwiczeń z historii powszechnej; nauk pomocniczych historii oraz Wstępu do badań historycznych i Wstępu do pisania prac uniwersyteckich.
 • Ubieganie się o zewnętrzne źródła finansowania badań naukowych (np. NCN)
 • Gotowość pełnienia powierzonych sobie funkcji organizacyjnych na Wydziale Historii.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie do konkursu – podanie do JM Rektora UW.
 • Informacja o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) (dostępne na stronie internetowej Biura Spraw Pracowniczych UW: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/; Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przy rekrutacji do pracy).
 • Odpis nadania stopnia doktora lub inny dokument poświadczający posiadanie stopnia doktora.
 • CV z listą publikacji, a także opis planów naukowych na najbliższe lata.
 • List motywacyjny.
 • Kwestionariusz osobowy (formularz dostępny na stronie internetowej Biura Spraw Pracowniczych UW: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/; Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie).
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim (Zarządzenie nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r., par. 1, ust. 4).
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo 3. szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019, Monitor poz. 190): podpisane oświadczenie: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/O%C5%9Bwiadczenie_art-113-ustawy-PSWiN_2018.docx

Załączniki