Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnika Morska w Szczecinie
 • Miejsce: Szczecin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji
Politechniki Morskiej w Szczecinie
za zgodą Rektora Politechniki Morskiej

dnia 08.02.2024 r. ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w dyscyplinie naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja w Katedrze Elektroniki i Telekomunikacji, 1 etat, czas określony.

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub automatyka, elektronika i elektrotechnika
 • posiadanie aktualnego dorobku naukowego (2020-2024), w tym 2 publikacji w bazie Journal Citation Reports,
 • posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu zajęć na kierunkach: informatyka, telekomunikacja, elektronika, elektrotechnika, automatyka, mechatronika, teleinformatyka w szkolnictwie wyższym lub średnim technicznym o profilach zgodnych z informatyką, telekomunikacją, elektroniką, elektrotechniką, automatyką, mechatroniką lub posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w sektorach ICT lub elektrotechniki w zawodach: informatyk, teleinformatyk, elektronik, elektrotechnik, automatyk, mechatronik, elektroautomatyk lub jest absolwentem kierunku studiów z obszarów informatyka, telekomunikacja, elektronika, elektrotechnika, automatyka, mechatronika, teleinformatyka oraz ukończył te studia w okresie 2 lat kalendarzowych przed podjęciem zatrudnienia w Uczelni na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji lub na Wydziale Mechatroniki Elektrotechniki
 • dobra znajomość języka angielskiego oraz języka polskiego
 • doświadczenie w zakresie dydaktyki w obszarze telekomunikacji

Mile widziane

 • dodatkowym atutem będzie posiadanie branżowych certyfikatów zawodowych

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności naukowej
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Oferujemy

 • konkurencyjne zarobki: około 7 900 PLN
 • komfortowe warunki pracy naukowej (nowoczesna przestrzeń biurowo-laboratoryjna
 • udział w pracach badawczych i projektowych
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie
 • życiorys zawodowy oraz informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celach przeprowadzenia konkursu

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać do dnia 22.03.2024 r.:
  1)w Dziekanacie Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Morskiej w Szczecinie, pok. 174, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin,
  2)w skrzynce na korespondencję WIiT nr 53 znajdującej się na I piętrze w budynku głównym PM