Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza KONKURS na stanowisko Adiunkta w Katedrze Komunikacji Społecznej i Public Relations (pełny etat w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)

Nasze wymagania

 • 1. Posiadanie stopnia doktora nauk społecznych.
 • 2. Co najmniej 5 lat doświadczenia dydaktycznego na studiach wyższych, związanych z komunikacją społeczną, a w szczególności w zakresie prowadzenia samodzielnych zajęć dydaktycznych z przedmiotów z obszaru public relations. Dodatkowym atutem będzie prowadzenie zajęć na uczelniach zagranicznych.
 • 3. Doświadczenia badawczego w zakresie public relations.
 • 4. Samodzielnej organizacji konferencji naukowych lub branżowych
 • 5. Doświadczenia w działalności organizacyjnej prowadzonej w ramach uczelni, np. prowadzenie kół naukowych i inne.
 • 6. Osiągnięć w formie monografii naukowych oraz artykułów w czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych lub raportów branżowych.
 • 8. Znajomości języków obcych, w tym co najmniej jednego (angielski) w stopniu biegłym.
 • 9. Biegle posługuje się językiem polskim

Mile widziane

 • 7. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie biznesowe i praktyczne w obszarze public relations oraz udział w konferencjach i sympozjach naukowych

Zakres obowiązków

 • 1. Prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz publikowanie ich wyników, w tym także w obiegu międzynarodowym;
 • 2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w wymiarze 210 godz. dydaktycznych rocznie, w tym ćwiczeń i laboratoriów;
 • 3. Gotowość do pełnienia powierzonych funkcji i zadań organizacyjnych na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie skierowane do Rektora z prośbą o zatrudnienie, zaopatrzone w klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • 2. Odpis dyplomu doktora nauk społecznych,
 • 3. Życiorys naukowy
 • 4. Informacja o działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej wraz z wykazem publikacji,
 • 5. Kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony UW),
 • 6. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim - Zarządzenie nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r., par. 1, ust. 4: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5034/M.2019.282.Zarz.106.pdf

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • ul. Bednarska 2/4
  00-310 Warszawa
  pokój 0.18