Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: ok. 7100 zł zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Opis stanowiska

Problemem, który będzie rozwiązywany w tym projekcie jest opracowanie zaawansowanych metod obliczeniowych do ilościowej i immunoterapeutyczno-informacyjnej analizy pod-klonów nowotworowych i ich mikrośrodowiska w ultra-wysokiej rozdzielczości molekularnej i przestrzennej. Proponowane podejście opiera się na zintegrowanym uczeniu maszynowym i modelowaniu probabilistycznym danych, m.i.n.:
1) cyfrowych obrazów histopatologicznych,
2) transkryptomiki przestrzennej,
3) sekwencjonowania pojedynczych komórek RNA (scRNA-seq),
4) sekwencjonowania DNA (DNA-seq).

Nasze wymagania

 • Stopień naukowy doktora w dziedzinie informatyki, matematyki, uczenia maszynowego, bioinformatyki lub fizyki, lub bliskiej daty obrony doktoratu (zatrudnienie nastąpi po nadaniu stopnia doktora)
 • Publikacje z okresu doktoratu
 • Udokumentowane doświadczenia w programowaniu, z kodem dostępnym do wglądu na publicznych stronach takich jak github
 • Zainteresowanie zastosowaniami rozwijanych metod w medycynie, w szczególności w onkologii
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Dobre umiejętności pisania publikacji i prezentacji

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie własnego projektu badawczego
 • Współpraca z magistrantami i doktorantami
 • Aktywne dążenie do publikowania wyników projektu

Oferujemy

 • Zatrudnienie w wymiarze 100% etatu na umowę o pracę na czas określony – minimum 1 rok – maksimum 2 lata
 • Wynagrodzenie pełnoetatowe ok. 7100 zł brutto miesięcznie
 • Przewidywany oczekiwany termin zatrudnienia to 01 czerwca 2024 r. (możliwość ustalenia daty rozpoczęcia zatrudnienia z kierownikiem projektu)

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • Kontakt do osoby rekomendującej (jest wielce prawdopodobne, że skontaktujemy się z tą osobą)
 • List przewodni adresowany do Dziekana WMIM UW, zaopatrzony w klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych

Załączniki