Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Psychologii
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 6300 - 8300 zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Uniwersytet SWPS ‌‌to‌ ‌niepubliczna‌ ‌uczelnia‌ ‌akademicka‌ ‌prowadząca‌ ‌działalność‌ ‌badawczą‌ ‌oraz‌ ‌oferująca‌ ‌studia‌ ‌o‌ ‌profilu‌ ‌praktycznym‌ ‌i‌ ‌akademickim‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌Wrocławiu,‌ ‌Sopocie,‌ ‌Poznaniu‌, Katowicach i Krakowie.

Oferta‌ ‌dydaktyczna‌ ‌uczelni‌ ‌obejmuje‌ ‌kierunki‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ ‌nauk‌ ‌społecznych,‌ ‌humanistycznych,‌ ‌ale‌ ‌także‌ ‌wzornictwa‌ ‌i‌ ‌grafiki.‌ ‌Uczelnia‌ ‌należy‌ ‌do‌ ‌grona‌ ‌najbardziej‌ ‌aktywnych‌ ‌ośrodków‌ ‌badawczych‌ ‌w‌ ‌Polsce,‌ ‌a‌ ‌jej‌ ‌pracownicy‌ ‌mają‌ ‌realny‌ ‌wpływ‌ ‌na‌ ‌rozwój‌ ‌wielu‌ ‌dziedzin‌ ‌nauki.‌ ‌Wyniki‌ ‌prowadzonych‌ ‌przez‌ ‌nich‌ ‌badań‌ ‌znajdują‌ ‌zastosowanie‌ ‌w‌ ‌różnych‌ ‌obszarach‌ ‌gospodarki‌ ‌i‌ ‌życia‌ ‌społecznego. Na‌ ‌uczelni‌ ‌działa‌ ‌kilkanaście‌ ‌jednostek‌ ‌badawczych‌ ‌prowadzących‌ ‌interdyscyplinarne‌ ‌projekty.

Nasze wymagania

 • Posiadanie ‌stopnia‌ ‌naukowego‌ ‌doktora w dziedzinie nauk lub humanistycznych w dyscyplinie psychologii (najpóźniej na dzień 30 września 2024 r.) oraz tytułu magistra psychologii lub dziedzin pokrewnych;
 • Min. rok doświadczenia dydaktycznego;
 • Zainteresowania badawcze w obszarze psychologii zdrowia;
 • Biegła znajomość języka angielskiego, umożliwiająca prowadzenie badań w tym języku;
 • Biegła znajomość języka polskiego;
 • Gotowość do pracy w weekendy;
 • Autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych;
 • Udział w realizacji grantów krajowych i zagranicznych (jako kierownik i/lub wykonawca);
 • Nagrody i wyróżnienia za działalność naukową;
 • Aktywny udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych
 • Doświadczenie w zakresie popularyzacji i komercjalizacji wyników badań naukowych;
 • Kompetencje dydaktyczne potwierdzone certyfikatami lub zaświadczeniami o ukończeniu kursów lub innych form kształcenia podnoszących kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, szkoleń i warsztatów;
 • Doświadczenie w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych, np. skryptów;
 • Doświadczenie w tworzeniu nowych programów kształcenia;
 • Gotowość do pracy w weekendy.

Mile widziane

 • Nagrody i wyróżnienia za działalność dydaktyczną i oceny pracy dydaktycznej w poprzednich miejscach zatrudnienia
 • Doświadczenie społeczne (organizacje pozarządowe, wolontariat itd.)
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność organizacji i realizację projektów;
 • Organizacja konferencji naukowych.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych;
 • Pozyskiwanie środków krajowych i międzynarodowych na badania naukowe;
 • Publikowanie wyników badań w wysoko punktowanych międzynarodowych czasopismach naukowych i monografiach;
 • Doskonalenie warsztatu badawczego;
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim z zakresu psychologii zdrowia;
 • Prowadzenie seminariów dyplomowych w języku polskim;
 • Aktywność organizacyjna w obszarze dydaktycznym (udział w komisjach, opieka nad studentami, itp.), na rzecz Wydziału Psychologii w Warszawie;
 • Doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego;
 • Opracowywanie autorskich programów zajęć;
 • Organizacja konferencji i seminariów naukowych.

Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin;
 • Wynagrodzenie w wysokości mieszczącej się w przedziale 6300 - 8300 zł brutto;
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach;
 • Możliwość rozwoju zawodowego, w tym rozwijania kompetencji dydaktycznych, projektowych i badawczych;
 • Elastyczne ścieżki rozwoju zawodowego;
 • Możliwość pracy i rozwoju w interdyscyplinarnym i przyjaznym środowisku akademickim;
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla pracownika oraz korzystne pakiety dla jego rodziny;
 • Dofinansowanie do pakietu Multisport i MultiBenefit;
 • Zniżki na studia magisterskie i podyplomowe dla pracownika i jego rodziny;
 • Zniżki na kursy językowe;
 • Współtworzenie kultury instytucjonalnej ceniącej otwartość, odwagę i odpowiedzialność.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV‌ ‌z‌ ‌wykazem‌ ‌dorobku‌ ‌naukowego,‌ ‌dydaktycznego‌ ‌i‌ ‌organizacyjnego‌ ‌(z‌ ‌bezpośrednim‌ odniesieniem‌ ‌do‌ ‌podanych‌ ‌wyżej‌ ‌kryteriów‌ ‌kwalifikacyjnych),‌ ‌a‌ ‌także‌ ‌zawierające‌ ‌opis‌ ‌innych‌ ‌doświadczeń‌ ‌zawodowych‌ ‌i‌ ‌zainteresowań‌;
 • List motywacyjny uwzględniający doświadczenie w zakresie umiejętności wymaganych w ogłoszeniu;
 • Skan dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego

Załączniki