Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Instytut Nauk Medycznych
Uniwersytet Zielonogórski
 • Miejsce: Zielona Góra
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Uniwersytet Zielonogórski poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta w grupie dydaktycznej w Katedrze Chirurgii i Onkologii

Nasze wymagania

 • Kandydat powinien ukończyć 6-letnie studia medyczne na kierunku lekarskim,
 • Posiadać specjalizację z Chirurgii Ogólnej
 • Co najmniej 6 - letnie doświadczenie pracy na oddziale chirurgii ogólnej oraz 2 - letnie doświadczenie pracy na oddziale chirurgii klatki piersiowej
 • Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego
 • Co najmniej roczne doświadczenie dydaktyczne

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku lekarski oraz innych kierunkach medycznych
 • Przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów
 • Opracowywanie materiałów dydaktycznych.
 • Czynny udział w konferencjach polskich i międzynarodowych.

Oferujemy

 • 1. Umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Życiorys i kwestionariusz osobowy
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskanie specjalizacji w/w specjalności.
 • Informacja o działalności dydaktycznej