Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o bezpieczeństwie

Opis stanowiska

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA (w grupie badawczo-dydaktycznej – dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie
NA WYDZIALE NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH (Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego)

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w zakresie nauk społecznych;
 • doświadczenie w realizacji projektów z wykorzystaniem środków krajowych i unijnych (preferowany kierownik projektu);
 • zainteresowania naukowo-badawcze, w tym publikacje związane z historią, organizacją i transformacją służb mundurowych w Polsce, współpracą międzynarodową polskich służb (organizacje międzynarodowe, misje pokojowe ONZ, UE) oraz bezpieczeństwem granic i polityką migracyjną;
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 • doświadczenie w prowadzeniu wykładów i udział w seminariach naukowych;
 • udział z referatami w konferencjach, seminariach krajowych i międzynarodowych;
 • działalność mająca na celu popularyzację nauki (organizacja konferencji, debat naukowych).

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w językach polskim i angielskim;
 • zdobywanie wiedzy w zakresie jakości kształcenia (dotyczy to zarówno nauczania, jak i organizacji nauczania);
 • publikowanie w czasopismach i wydawnictwach polskich oraz zagranicznych z zakresu bezpieczeństwa;
 • udział w pracach organizacyjnych prowadzonych w Katedrze oraz na Wydziale;
 • pozyskiwanie i prowadzenie grantów badawczych finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych oraz publikowanie ich wyników
 • organizacja i udział z referatami w konferencjach, seminariach krajowych i międzynarodowych oraz debatach
 • nawiązywanie i prowadzenie współpracy naukowej z ośrodkami z Polski i z zagranicy.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Niezbędne dokumenty określone zostały w załączniku.

Załączniki