Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Psychologii
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 6300 - 8300 zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Uniwersytet SWPS ‌‌to‌ ‌niepubliczna‌ ‌uczelnia‌ ‌akademicka‌ ‌prowadząca‌ ‌działalność‌ ‌badawczą‌ ‌oraz‌ ‌oferująca‌ ‌studia‌ ‌o‌ ‌profilu‌ ‌praktycznym‌ ‌i‌ ‌akademickim‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌Wrocławiu,‌ ‌Sopocie,‌ ‌Poznaniu‌, Katowicach i Krakowie.
Oferta‌ ‌dydaktyczna‌ ‌uczelni‌ ‌obejmuje‌ ‌kierunki‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ ‌nauk‌ ‌społecznych,‌ ‌humanistycznych,‌ ‌ale‌ ‌także‌ ‌wzornictwa‌ ‌i‌ ‌grafiki.‌ ‌Uczelnia‌ ‌należy‌ ‌do‌ ‌grona‌ ‌najbardziej‌ ‌aktywnych‌ ‌ośrodków‌ ‌badawczych‌ ‌w‌ ‌Polsce,‌ ‌a‌ ‌jej‌ ‌pracownicy‌ ‌mają‌ ‌realny‌ ‌wpływ‌ ‌na‌ ‌rozwój‌ ‌wielu‌ ‌dziedzin‌ ‌nauki.‌ ‌Wyniki‌ ‌prowadzonych‌ ‌przez‌ ‌nich‌ ‌badań‌ ‌znajdują‌ ‌zastosowanie‌ ‌w‌ ‌różnych‌ ‌obszarach‌ ‌gospodarki‌ ‌i‌ ‌życia‌ ‌społecznego. Na‌ ‌uczelni‌ ‌działa‌ ‌kilkanaście‌ ‌jednostek‌ ‌badawczych‌ ‌prowadzących‌ ‌interdyscyplinarne‌ ‌projekty.‌ ‌ ‌

Nasze wymagania

 • Posiadanie ‌stopnia‌ ‌naukowego‌ ‌doktora w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych w dyscyplinie psychologii, oraz tytułu magistra psychologii;
 • Min. rok doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej (wykłady, seminaria, warsztaty) oraz przygotowywaniu materiałów dydaktycznych;
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku angielskim;
 • Nagrody i wyróżnienia za działalność dydaktyczną i oceny pracy dydaktycznej w poprzednich miejscach zatrudnienia;
 • Kompetencje dydaktyczne potwierdzone certyfikatami lub zaświadczeniami o ukończeniu kursów lub innych form kształcenia podnoszących kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, szkoleń i warsztatów;
 • Doświadczenie w opracowywaniu zastosowań wiedzy naukowej w praktyce społecznej lub biznesowej;
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i treningów;
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność organizacji i realizację projektów;
 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego (min. na poziomie min. B2);
 • Gotowość do pracy w weekendy;
 • Zainteresowania badawcze.

Mile widziane

 • Publikacje naukowe z zakresu psychologii klinicznej I psychologii społecznej;
 • Udział w realizacji grantów krajowych i zagranicznych (jako kierownik i/lub wykonawca);
 • Aktywny udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych;
 • Doświadczenie w zakresie popularyzacji wiedzy naukowej;
 • Doświadczenie w prowadzeniu seminariów licencjackich i magisterskich;
 • Doświadczenie w tworzeniu nowych programów kształcenia;
 • Doświadczenie pracy zdobyte na zagranicznych uczelniach;
 • Organizacja konferencji naukowych;
 • Zainteresowania nowymi technologiami w edukacji.

Zakres obowiązków

 • Wykonywanie obowiązków dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zgodnie z harmonogramem (prowadzenie zajęć w wybrane dni tygodnia i wybrane weekendy);
 • Realizowanie zadań organizacyjnych związanych z dydaktyką (tworzenie sylabusów, archiwizacja prac studentów, wystawianie ocen, spotkania ze studentami w postaci konsultacji/dyżurów);
 • Gotowość pełnienia powierzonych funkcji i zadań organizacyjnych na Wydziale;
 • Zaangażowanie w prace organizacyjne na Wydziale Psychologii w Warszawie;
 • Udział w zebraniach Katedry Psychologii Społecznej i spotkaniach zespołu specjalności Praktycznej Psychologii Społecznej;
 • Dbanie o rozwój kompetencji dydaktycznych poprzez udział w wewnętrznych szkoleniach organizowanych zarówno przez wydział jak i uczelnię np. w trakcie Tygodnia Kompetencji Dydaktycznych;
 • Opieka nad praktykami studenckimi z zakresu psychologii społecznej;
 • Prowadzenie seminarium magisterskiego z zakresu psychologii społecznej;
 • Gotowość do prowadzenia zajęć z zakresu psychologii społecznej w języku angielskim;
 • Publikowanie artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin;
 • Wynagrodzenie w wysokości mieszczącej się w przedziale 6300 - 8300 zł brutto;
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach;
 • Możliwość wsparcia finansowego działalności projektowej i badawczej oraz pomoc w pozyskiwaniu grantów i partnerów;
 • Możliwość rozwoju zawodowego, w tym rozwijania kompetencji dydaktycznych, projektowych i badawczych;
 • Elastyczne ścieżki rozwoju zawodowego;
 • Możliwość pracy i rozwoju w interdyscyplinarnym i przyjaznym środowisku akademickim;
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla pracownika oraz korzystne pakiety dla jego rodziny;
 • Dofinansowanie do pakietu Multisport i MultiBenefit;
 • Zniżki na studia magisterskie i podyplomowe dla pracownika i jego rodziny;
 • Zniżki na kursy językowe;
 • Współtworzenie kultury instytucjonalnej ceniącej otwartość, odwagę i odpowiedzialność.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV‌ ‌z‌ ‌wykazem‌ ‌dorobku‌ ‌naukowego,‌ ‌dydaktycznego‌ ‌i‌ ‌organizacyjnego‌ ‌(z‌ ‌bezpośrednim‌ odniesieniem‌ ‌do‌ ‌podanych‌ ‌wyżej‌ ‌kryteriów‌ ‌kwalifikacyjnych),‌ ‌a‌ ‌także‌ ‌zawierające‌ ‌opis‌ ‌innych‌ ‌doświadczeń‌ ‌zawodowych‌ ‌i‌ ‌zainteresowań‌;
 • List motywacyjny uwzględniający doświadczenie w zakresie umiejętności wymaganych w ogłoszeniu;
 • Skan dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego.

Załączniki