Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • językoznawstwo

Opis stanowiska

adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w zakresie językoznawstwa francuskiego

Nasze wymagania

  • • Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa; • Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia (magisterskich) w zakresie języka francuskiego; • Doświadczenie dydaktyczne na uczelni wyższej w zakresie językoznawstwa; • Udokumentowany udział w konferencjach, szkoleniach, projektach naukowych; • Posiadanie uprawnień do pracy w zawodzie nauczyciela języka francuskiego; • Praktyka w zawodzie tłumacza ustnego/pisemnego;

Mile widziane

  • • Znajomość języka angielskiego oraz innych języków, na poziomie co najmniej C1, będzie dodatkowym atutem

Zakres obowiązków

  • 1. Prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów. 2. Uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni oraz stałego podnoszenia kompetencji zawodowych.

Oferujemy

  • umowę o pracę, bogaty pakiet świadczeń socjalnych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • 1. podanie skierowane do Rektora z prośbą o zatrudnienie, 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z informacją dot. przetwarzania danych osobowych (do pobrania ze stronu UW, https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/ 3. zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w UW, jako podstawowym miejscu pracy (do pobrania ze strony UW, https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/), 4. Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się i akceptację zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5034/M.2019.282.Zarz.106.pdf 5. życiorys uwzględniający szczegółowo dotychczasową drogę zawodową; 6. dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa; 7. dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia (magisterskich) w zakresie języka francuskiego; 8. informację o doświadczeniu dydaktycznym w uczelni wyższej w zakresie językoznawstwa; 9. informację o udziale w konferencjach, szkoleniach, projektach naukowych; 10. informację o uprawnieniach do pracy w zawodzie nauczyciela języka francuskiego; 11. informację o praktyce w zawodzie tłumacza ustnego/pisemnego

Załączniki