Adiunkt stanowisko dydaktyczne

AHE w Łodzi
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Łodzi
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Nasze wymagania

 • Co najmniej stopień doktora w dyscyplinie Informatyka lub Informatyka techniczna i telekomunikacyjna
 • Autorstwo publikacji naukowych z zakresu Informatyka techniczna i telekomunikacyjna
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej;

Mile widziane

 • Znaczące osiągnięcia naukowe z zakresu dyscypliny Informatyla lub Informatyka techniczna i telekomunikacyjna

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć ze studentami z zakresu dyscypliny Informatyka lub Informatyka techniczna i telekomunikacyjna

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub inną formę zatrudnenia;
 • Przyjazną atmosferę pracy.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV/życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.)
 • skan/odpis dyplomu doktorskiego

Weź udział w rekrutacji