Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 6841 zł brutto
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • nauki o kulturze i religii

Opis stanowiska

Stanowisko adiunkta w grupie badawczo dydaktycznej w Zakładzie Koreanistyki

Nasze wymagania

 • 1. posiadanie stopnia doktora w dziedzinie historii Korei lub ekwiwalent
 • 2. Bardzo dobra znajomość języka koreańskiego
 • 3. znajomość znaków chińskich
 • 4. Znajomość języków: angielski, francuski, rosyjski, japoński, chiński
 • 5. Aktywność naukowa w powyższej dyscyplinie: publikacje, organizacja i udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych
 • 6. Doświadczenie we współpracy międzynarodowej
 • 7. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni z zakresu języka koreańskiego i historii Korei
 • 8. natywna znajomość języka polskiego

Zakres obowiązków

 • • prowadzenie badań w dyscyplinie nauki o kulturze i religii;
 • • zajęcia dydaktyczne w Zakładzie Koreanistyki Wydziału Orientalistycznego

Oferujemy

 • • oferujemy stabilną pracę

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • podanie o zatrudnienie
 • • kopia dyplomu doktora;
 • • życiorys naukowy;
 • • wykaz osiągnięć dydaktycznych i naukowych;
 • • kwestionariusz osobowy do pobrania na stronie: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/;
 • • informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych do pobrania na stronie: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/
 • • oświadczenie o podstawowym miejscu pracy do pobrania na stronie: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/;
 • • oświadczenie o akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim do pobrania w Dziekanacie Wydziału Orientalistycznego UW;
 • • opinia nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł lub stopień naukowy;
 • • inne dokumenty mające znaczenie dla sprawy /z inicjatywy kandydata/.

Załączniki