Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 6841 zł brutto
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • nauki o kulturze i religii

Opis stanowiska

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Koreanistyki

Nasze wymagania

 • 1. posiadanie stopnia doktora w zakresie koreanistyki;
 • 2. bardzo dobra znajomość języka koreańskiego
 • 3. bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • 4. aktywność naukowa w powyższej dyscyplinie: publikacje, organizacja i udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych
 • 5. doświadczenie we współpracy międzynarodowej
 • 6. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni z zakresu języka koreańskiego, gramatyki języka koreańskiego i sztuki koreańskiej
 • 7. natywna znajomość języka polskiego

Zakres obowiązków

 • praca badawcza w dyscyplinie Nauki o kulturze i religii
 • zajęcia dydaktyczne w Zakładzie Koreanistyki Wydziału Orientalistycznego

Oferujemy

 • oferujemy stabilną pracę

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • oświadczenie o akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim
 • podanie o zatrudnienie
 • kopia dyplomu doktora
 • wykaz osiągnięć dydaktycznych i naukowych
 • kwestionariusz osobowy do pobrania na stronie: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/
 • informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych do pobrania na stronie: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/
 • opinia nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł lub stopień naukowy
 • życiorys naukowy
 • inne dokumenty mające znaczenie dla sprawy /z inicjatywy kandydata/.
 • oświadczenie o podstawowym miejscu pracy do pobrania na stronie: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/;

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty będą przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Orientalistycznego UW w godz. 09.00-16.00 z wyjątkiem sobót i dni świątecznych do dnia 30 kwietnia 2024 r
  Krakowskie Przedmieście 26/28, Oficyna Pałacu Potockich, wejście E