Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • archeologia

Opis stanowiska

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Numizmatyki i Muzealnictwa Wydziału Archeologii. Zatrudnienie na okres 18 miesięcy.

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie archeologia.
 • Doświadczenie badawcze (poświadczone publikacjami) w zakresie numizmatyki antycznej i archeologii europejskiego Barbaricum.
 • Znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 • Biegła znajomość co najmniej jednego języka kongresowego.
 • Doświadczenie dydaktyczne.

Mile widziane

 • Doświadczenie w prowadzeniu prac terenowych z uczestnictwem studentów.
 • Doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie samodzielnych badań naukowych w dyscyplinie archeologia, w tym publikacja tekstów naukowych,
 • składanie wniosków projektowych do odpowiednich instytucji finansujących badania i stypendia naukowe (NCN, MEN itp.),
 • czynny udział w konferencjach i seminariach krajowych i międzynarodowych,
 • obowiązki dydaktyczne w wymiarze 210 godzin rocznie,
 • współorganizacja wydarzeń (konferencje, seminaria, warsztaty) organizowanych przez pracowników Katedry,
 • realizacja inny zadań powierzonych przez Kierownika Katedry bądź Dziekana.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie skierowane do J.M. Rektora UW.
 • Świadectwo uzyskania stopnia doktora habilitowanego.
 • Życiorys naukowy.
 • Wykaz bibliografii z plikami PDF pięciu najważniejszych publikacji do wglądu Komisji Konkursowej.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze).
 • Jedna fotografia.
 • Oświadczenie kandydata potwierdzające, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego.
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawierająca klauzulę zgody.

Załączniki