Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • literaturoznawstwo

Nasze wymagania

 • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 • biorą czynny udział w życiu naukowym
 • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Mile widziane

 • wiedza humanistyczna w zakresie literaturoznawstwa-filologia słowiańska, specjalność filologia chorwacka
 • poświadczony publikacjami dorobek naukowy z zakresu literaturoznawstwa chorwackiego i serbskiego
 • biegła znajomość języka chorwackiego i polskiego umożlwiająca prowadzenie zajęć literaturoznawczych, lektoratów i ćwiczeń przekładowych na studiach I i II st.
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć uniwersyteckich (lektoratu, zajęcia o tematyce literaturoznawczej), włączając wysokie oceny w ankietach studenckich.

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron)
 • informacja o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
 • opinia o predyspozycjach i kwalifikacjach Kandydata / Kandydatki do pracy naukowej oraz dydaktycznej – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli Kandydat /Kandydatka takiej ocenie podlegał/a,

Załączniki