Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska

Katedra Inżynierii Sanitarnej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej poszukuje osoby na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego.

Nasze wymagania

 • ukończone studia na kierunku biotechnologia lub inżynieria środowiska
 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 • dobra znajomość technik z zakresu biologii molekularnej takich jak Real-Time PCR (qPCR), sekwencjonowanie następnej Generacji (NGS) potwierdzone minimum 2 publikacjami naukowymi
 • dobra znajomość technik wykonywania analiz fizyko-chemicznych potwierdzona minimum 2 publikacjami naukowymi
 • dobra znajomość procesów oraz technologii biologicznego oczyszczania ścieków potwierdzona minimum 2 publikacjami naukowymi
 • doświadczenie w badaniach ekotoksykologicznych potwierdzone minimum 2 publikacjami naukowymi
 • doświadczenie w badaniach nad biologiczną produkcją wodoru potwierdzone minimum 1 publikacją naukową
 • doświadczenie w realizacji badań w ramach projektów krajowych i międzynarodowych (udział w co najmniej 3 projektach, w tym minimum w 1 projekcie międzynarodowym)
 • autorstwo co najmniej 2 publikacji o zasięgu międzynarodowym posiadających liczbę punktów MNiSW równą 200 na moment publikacji
 • odbycie co najmniej miesięcznego stażu naukowego w renomowanej zagranicznej jednostce naukowo-badawczej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min B2 potwierdzona certyfikatem
 • prawo jazdy kategorii B

Mile widziane

 • umiejętność posługiwania się programami do analizy danych metagenomowych (CLC Genomics Workbanch, STAMP)
 • umiejętność analizy statystycznej danych
 • doświadczenie w działalności popularyzującej naukę
 • umiejętność pracy w grupie interdyscyplinarnej
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne
 • umiejętność pracy pod presją czasu

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim
 • prowadzenie badań naukowych w zakresie inżynierii środowiska, biotechnologii środowiskowej, biologii molekularnej
 • aplikowanie o projekty w ramach konkursów krajowych i międzynarodowych
 • udział w przygotowywaniu publikacji naukowych prezentujących wyniki badań
 • prezentacja wyników badań na konferencjach i seminariach
 • prowadzenie wykładów popularno-naukowych promujących naukę

Oferujemy

 • pracę w jednej z wiodących uczelni technicznych w Polsce
 • akademicką kulturę organizacyjną opartą na zasadach szacunku
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • możliwość wypoczynku w Ośrodku Wczasowym Politechniki Gdańskiej położonym w malowniczym otoczeniu kaszubskich jezior i lasów
 • wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+
 • szkolenia wewnętrzne
 • dostęp do uczelnianej biblioteki
 • możliwość przystąpienia do: grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie, prywatnej opieki medycznej, programu sportowo-rekreacyjnego Benefit (karta MultiSport)
 • zajęcia sportowe prowadzone w obiektach Politechniki Gdańskiej
 • na terenie kampusu: przedszkole, stanowiska do przewijania i punkty karmienia dzieci, punkty gastronomiczne, strefy relaksu oraz bezpłatne miejsca parkingowe
 • dofinansowanie do wypoczynku
 • preferencyjne pożyczki
 • pracę w dobrze skomunikowanym miejscu
 • i wiele więcej... Pełną listę korzyści znajdziesz na stronie: https://chr.pg.edu.pl/dolacz-donas

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Prorektora ds. nauki
 • CV
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (skan)
 • dyplom uzyskania stopnia doktora (skan)
 • kwestionariusz osobowy (pobierz: https://link.pg.edu.pl/kwestionariusz-osobowy)
 • wykaz dorobku naukowego i dydaktycznego
 • certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie min B2
 • deklaracja, że w przypadku objęcia stanowiska, PG będzie podstawowym miejscem pracy

Załączniki