Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Miejsce: Toruń
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika zatrudni Adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Mechaniki Kwantowej w Instytucie Fizyki na WFAiIS w grancie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata Bis 11, kierowanym przez dr. Szymona Śmigę.
Tytuł projektu: Chemia kwantowa w warunkach ograniczenia przestrzennego.

Nasze wymagania

 • Wymagane: doktorat z fizyki, chemii lub dziedziny pokrewnej
 • Wymagane: istotny dorobek publikacyjny z zakresu rozwoju metod obliczeniowych chemii kwantowej
 • Wymagane: bardzo dobra znajomość teorii funkcjonału gęstości
 • Wymagane: umiejętność i doświadczenie w zakresie programowania i metod numerycznych
 • Wymagane: dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • Preferowane: znajomość rachunku zaburzeń wielu ciał oraz metody sprzężonych klasterów
 • Umiejętność pracy w zespole i wysoka motywacja do pracy naukowej
 • Kandydat musi spełniać wymagania stawiane postdocom przez NCN, w szczególności posiadać stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (okres ten może zostać wydłużony w przypadku występowania przerw w karierze naukowej określonych przez NCN).
 • Osoba zatrudniona na stanowisku postdoca nie może być jednocześnie zatrudniona na podstawie innej umowy o pracę.

Zakres obowiązków

 • Pracownik będzie odpowiedzialny za rozwój teorii, testowanie oraz implementacje kodu, m.in.: implementację anizotropowego baz Gaussowskich oraz ich integracje z pakietami oprogramowania PSI4 i PySCF; rozwój nowych półlokalnych funkcjonałów wymienno-korelacyjnych zdolnych do predykcji w reżimach quasi-1D/2D.

Oferujemy

 • zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu
 • wynagrodzenie w wysokości 120 000 zł/rok brutto brutto (pełne koszty wynagrodzenia, pełne ubezpieczenie socjalne i zdrowotne)
 • okres zatrudnienia: 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 36 miesięcy)
 • brak obowiązków dydaktycznych
 • pracę w profesjonalnym, dynamicznie rozwijającym się zespole, rozpoznawalnym w swojej dziedzinie badań
 • możliwość prezentacji wyników badań na konferencjach międzynarodowych
 • współpraca z najlepszymi na świecie grupami badawczymi zajmującymi się rozwojem metod chemii obliczeniowej
 • data rozpoczęcia pracy: czerwiec - lipiec 2024

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • życiorys zawodowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności)
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy - w przypadku wygrania konkursu
 • co najmniej jeden (maksymalnie trzy) list polecający
 • list motywacyjny zaadresowany do prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, Rektora UMK

Załączniki