Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: od 7820 zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Planowane jest zatrudnienie osoby, która w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów będzie prowadziła badania w dziedzinie eksperymentalnej fizyki jądrowej niskich energii. Data rozpoczęcia zatrudnienia zostanie uzgodniona z wybranym kandydatem, ale musi to zatrudnienie nastąpić najpóźniej 1.10.2023. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (test jednolity Dz.U. 2023 poz. 742).

Nasze wymagania

 • Oczekuje się, że kandydat będzie posiadał stopień naukowy doktora nauk fizycznych. Wymagane jest doświadczenie w dziedzinie spektroskopii gamma, w tym umiejętności obsługi układów pomiarowych i analizy danych. Atutami będą: doświadczenie w użytkowaniu i konfigurowaniu cyfrowych układów obróbki sygnałów elektronicznych, układów akwizycji danych, a także znajomość środowiska ROOT i umiejętność programowania.

Zakres obowiązków

 • Podstawowe obowiązki: • prowadzenie badań z dziedziny fizyki jądrowej niskich energii z wykorzystaniem urządzeń działających w SLCJ; • udział w rozwoju układów eksperymentalnych w SLCJ; • przygotowywanie publikacji oraz upowszechnianie wyników badawczych; • przygotowywanie wystąpień grantowych; • działalność dydaktyczna i popularnonaukowa (prowadzenie zajęć w ramach Warsztatów Studenckich, prowadzenie praktyk studenckich, prac licencjackich i magisterskich).

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. podanie o zatrudnienie
 • 2. informację o przetwarzaniu danych osobowych
 • 3. oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów
 • 4. kopię dyplomu doktora i inne stosowne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata
 • 5. życiorys
 • 6. listę publikacji
 • 7. listę zawierające nazwiska i adresy co najmniej 2 uczonych, zaznajomionych z osiągnięciami kandydata, którzy mogą zostać poproszeni o listy referencyjne
 • 8. list motywacyjny przedstawiający zainteresowania naukowe kandydata i plan ich realizacji w ŚLCJ

Załączniki