Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Cybernetyki
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • matematyka

Opis stanowiska

INSTYTUCJA: Wojskowa Akademia Techniczna – Wydział Cybernetyki
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: adiunkt (w grupie pracowników dydaktycznych), pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: matematyka
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12.05.2023
LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: matematyka, zastosowania matematyki
OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)
Wymagania od kandydatów:
 spełnienie wymagań określonych w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja1668);
 stopień naukowy doktora nauk matematycznych, fizycznych lub technicznych;
 dorobek naukowy w dziedzinie matematyki lub zastosowań matematyki;
 gotowość do prowadzenia badań w dziedzinie matematyki lub zastosowań matematyki;
 doświadczenie w nauczaniu matematyki w uczelniach technicznych;
 gotowość do prowadzenia w języku polskim i angielskim wykładów z matematyki dla studiów technicznych pierwszego i drugiego stopnia;
 znajomość języka angielski

Nasze wymagania

  • Wymagania od kandydatów:  spełnienie wymagań określonych w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja1668);  stopień naukowy doktora nauk matematycznych, fizycznych lub technicznych;  dorobek naukowy w dziedzinie matematyki lub zastosowań matematyki;  gotowość do prowadzenia badań w dziedzinie matematyki lub zastosowań matematyki;  doświadczenie w nauczaniu matematyki w uczelniach technicznych;  gotowość do prowadzenia w języku polskim i angielskim wykładów z matematyki dla studiów technicznych pierwszego i drugiego stopnia;  znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków

  • Wymagania od kandydatów:  spełnienie wymagań określonych w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja1668);  stopień naukowy doktora nauk matematycznych, fizycznych lub technicznych;  dorobek naukowy w dziedzinie matematyki lub zastosowań matematyki;  gotowość do prowadzenia badań w dziedzinie matematyki lub zastosowań matematyki;  doświadczenie w nauczaniu matematyki w uczelniach technicznych;  gotowość do prowadzenia w języku polskim i angielskim wykładów z matematyki dla studiów technicznych pierwszego i drugiego stopnia;  znajomość języka angielskiego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • Zgłoszenie powinno zawierać:  podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;  kwestionariusz osobowy;  życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach i planach naukowych oraz o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;  odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,  oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,  oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony,  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,  oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.  ewentualnie dodatkowym miejscem pracy.

Załączniki