Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Nazwa stanowiska: Adiunkt badawczo-dydaktyczny
Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja

Nr referencyjny: Ad_K28_W04N_D03_09_2024

Miejsce pracy: Wrocław
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: 4/4
Wydział Jednostka/ Komórka organizacyjna: Wydział Informatyki i Telekomunikacji (W4N)
Rodzaj stanowiska: adiunkt
Profil stanowiska naukowego: R2
Ostateczny termin składania zgłoszeń do udziału w konkursie: do dnia 18.04.2024, do godziny 15:00
Data wygaśnięcia ogłoszenia: 19.04.2024
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.07.2024
Planowany termin zatrudnienia: 01.09.2024

Nasze wymagania

 • ukończone studia magisterskie i doktorat z informatyki lub informatyki technicznej;
 • biegła znajomość polskiego i angielskiego na poziomie B2 lub wyżej, pozwalającym na prowadzenie wykładów, ćwiczeń, projektów;
 • wskazane odbycie staży uniwersyteckich lub doświadczenie w zakresie realizacji kierowania projektami informatycznymi;
 • umiejętność składania tekstów w LateXu;
 • zaawansowana znajomość modelowania matematycznego i komputerowego, programowania sekwencyjnego i równoległego w językach Python;
 • wiedza w zakresie przetwarzania obrazów i podstaw uczenia maszynowego;
 • doświadczenie dydaktycznego z przetwarzania obrazów i podstaw uczenia maszynowego.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w dziedzinie przetwarzania obrazów i uczenia maszynowego;
 • publikowanie wyników badań oraz udział w konferencjach naukowych;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych i przygotowywanie materiałów dydaktycznych z wybranych przedmiotów w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja, w szczególności na kierunku Informatyczne Systemy Automatyki;
 • wykonywanie zleconych przez przełożonych prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Pracowni i Wydziału;
 • współpraca z innymi podmiotami naukowymi.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w prestiżowej Uczelni;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • dostęp do zasobów obliczeniowych, systemów i oprogramowania w ramach obowiązujących umów w Politechnice Wrocławskiej;
 • pracę w kreatywnym zespole;
 • możliwość współpracy ze środowiskiem naukowym na terenie Polski oraz innych krajów.
 • Perspektywy rozwoju:
 • możliwość współpracy z dydaktykami i badaczami z Polski oraz z innych krajów;
 • udział w projektach B+R;
 • możliwość nawiązywania współpracy z otoczeniem gospodarczym.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora (zalacznik 3a)
 • 2. Syntetyczny życiorys
 • 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zalacznik - kwestionariusz)
 • 4. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego/tytułu profesora lub odpis dyplomu ukończenia studiów
 • 5. Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej
 • 6. Wykaz publikacji
 • 7. Wykaz i opis staży naukowych
 • 8. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych (zalacznik 3b)
 • 9. Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zalacznik 3c)
 • 10. Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy* (zalacznik 3d)

Załączniki