Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Nasze wymagania

 • • posiadania stopnia doktora w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości
 • • zainteresowań badawczych koncentrujących się wokół problematyki logistyki, produkcji, zarządzania
 • • biegłej znajomości języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie w związku koniecznością prowadzenia zajęć w obu językach
 • • posiadania dorobku naukowego z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości w szczególności w zakresie logistyki
 • • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na studiach wyższych
 • • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w realizacji projektów badawczych, członkostwo w organizacjach naukowych lub komitetach redakcyjnych, a także w organizacjach branżowych
 • • umiejętności pracy w zespole

Zakres obowiązków

 • Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych zobowiązana będzie do prowadzenia badań naukowych w zadeklarowanym obszarze, prezentowania ich, publikowania wyników oraz prowadzenia bieżącej sprawozdawczości w tym zakresie wynikającej z przepisów obowiązujących na uczelni.
 • W zakres zadań wchodzi również prowadzenie zajęć dydaktycznych, przygotowywanie materiałów oraz uczestnictwo w innych działaniach dydaktycznych wskazanych przez przełożonego lub wynikających z przepisów wewnętrznych.
 • Do obowiązków pracownika wchodzą również prace organizacyjne związane z bieżącą działalnością jednostki i wynikające z bezpośrednich decyzji przełożonego.

Oferujemy

 •  pełen etat

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1
 • klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3
 • wykaz dorobku naukowego (publikacje, realizowane projekty badawcze)
 • odpisy/kopie dyplomów
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje

Załączniki