Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Językoznawstwa
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Konkurs dotyczy stanowiska adiunkta badawczego na Wydziale Językoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.
 • Wykazanie się aktywnością w życiu naukowym i działaniami organizacyjnymi.
 • Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa, spełniający wymogi zawarte w Statucie UKW § 104, punkt 2, podpunkt 1.

Mile widziane

 • Czynny udział w organizacji życia naukowego oraz działaniach popularyzatorskich.
 • Od kandydata-obcokrajowca wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie podstawowym.

Zakres obowiązków

 • Realizowanie innych zadań wynikających z obowiązków pracownika.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Wykaz wymaganych dokumentów jest określony w ogłoszeniu.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
  Wydział Językoznawstwa
  Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz

  Kontakt e-mail: aleksandra.majka@ukw.edu.pl