Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Literaturoznawstwa
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • literaturoznawstwo

Opis stanowiska

adiunkt badawczy na Wydziale Literaturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, nadanego nie wcześniej niż 7 lat przed datą rozpoczęcia zatrudnienia
 • złożenie oświadczenia o reprezentowaniu dyscypliny literaturoznawstwo bądź – jeśli kandydat do tej pory go nie składał – deklaracji o złożeniu go w razie zatrudnienia
 • udokumentowanie dorobku naukowego w zakresie literaturoznawstwa
 • wykazanie się aktywnością w życiu naukowym i działaniami organizacyjnymi
 • od kandydata-obcokrajowca wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie podstawowym

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie literaturoznawstwo
 • opublikowanie w ciągu 30 miesięcy przynajmniej 3 prac (monografii, artykułów w czasopismach bądź tomach zbiorowych), które będą mogły zostać uwzględnione w ewaluacji jakości działalności naukowej
 • wystąpienie do końca 2025 roku z wnioskiem o finansowanie projektów badawczych w ramach konkursów krajowych i zagranicznych
 • czynny udział w organizacji życia naukowego oraz działaniach popularyzatorskich
 • realizowanie innych zadań wynikających z obowiązków pracownika

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • wykaz wymaganych dokumentów zamieszczony został w ogłoszeniu konkursowym

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
  Wydział Literaturoznawstwa
  Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz