Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych (preferowany kierunek inżynieria lądowa),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie artykułów naukowych i prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • bardzo dobra znajomość j. polskiego,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z zakresu zarządzania procesem inwestycyjnym i prawa budowlanego,
 • dorobek publikacyjny w postaci recenzowanych artykułów naukowych,

Mile widziane

 • znajomość pakietu Ms Office oraz programów do kosztorysowania i harmonogramowania robót inżynierskich
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kierowanie projektem badawczym w przeszłości lub obecnie lub złożenie projektu badawczego w konkursie do instytucji finansujących badania.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z zakresu zarządzania procesem inwestycyjnym i prawa budowlanego,
 • pisanie artykułów naukowych zarówno po polsku jak i po angielsku
 • praca z programami do kosztorysowania i harmonogramowania robót inżynierskich

Oferujemy

 • 36 dni urlopu
 • bezpłatną opiekę zdrowotną w Uniwersyteckim Zakładzie Opieki Zdrowotnej (NZOZ SGGW)
 • zniżki na karnety na siłownię i zajęcia aerobiku w Centrum Sportu SGGW

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • - podanie do JM Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisko;
 • - życiorys zawodowy;
 • - odpis dyplomu;
 • - wykaz artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku;
 • - niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania;
 • - oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, które można uzyskać: e-mail: wanda_kos@sggw.edu.pl

Załączniki