Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: Około 8300 PLN brutto miesięcznie zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Stanowisko post-doc w projekcie BiodivClim ERA-NET COFUND BiodivERsA grant “PRINCESS: Peatland Rewetting In Nitrogen-Contaminated Environments: Synergies and trade-offs between biodiversity, climate, water quality and Society” na okres od 6 do 12 miesięcy

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie biologii, geologii, ochrony środowiska, nauk o Ziemi (lub pokrewnej);
 • obrona pracy doktorskiej nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie; ten okres nie obejmuje przerw związanych z urlopem macierzyńskim;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • inne jak w ogłoszeniu

Zakres obowiązków

 • Wyłonieni kandydaci dołączą do ostatniego roku realizacji międzynarodowego (Niemcy-Austria-Belgia-Finlandia-Norwegia-Polska) projektu "PRINCESS: Peatland Rewetting In Nitrogen-Contaminated Environments: Synergies and trade-offs between biodiversity, climate, water quality and Society". Celem projektu PRINCESS jest ocena możliwości i skuteczności odtwarzania osuszonych torfowisk w celu ograniczania emisji gazów cieplarnianych – w szczególności w krajobrazie poddanym presji rolnictwa (eutrofizacja).

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • jak w ogłoszeniu

Załączniki