Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Ekoinżynierii i Silników Spalinowych, Instytucie Energii (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, Politechnika Gdańska).

Kandydat powinien posiadać:
-wysoki stopień komunikatywności
-umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
-umiejętność pracy zespołowej,
-umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie naukowej inżynieria mechaniczna
 • profil badawczy odpowiadający badaniom prowadzonym w Zakładzie Ekoinżynierii i Silników Spalinowych, Instytutu Energii w zakresie wykorzystania alternatywnych źródeł energii (w tym LPG, CNG, wodoru i DME) w silnikach spalinowych
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej w obszarze układów kogeneracyjnych, maszyn tłokowych, sprężarek i pomp wyporowych
 • opcjonalne, ale zalecane kompetencje i doświadczenie w zakresie pracy w obszarze multidyscyplinarnym (np. w dziedzinie elektronika / automatyka /robotyka) (dyplom ukończenia studiów jest mile widziany)
 • praktyczna znajomość środowiska Matlab, programów komputerowych Realis WAVE lub AVL BOOST oraz co najmniej jednego z języków: C#, Java, Python
 • gotowość do pracy w weekendy
 • dorobek naukowy udokumentowany aktualnymi publikacjami naukowymi lub wdrożeniami w zakresie wysokosprawnych systemów konwersji energii, układów kogeneracyjnych, alternatywnych źródeł energii
 • doświadczenie w zakresie nauczania akademickiego
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz dobra znajomość języka angielskiego
 • pracowitość, sumienność, dyspozycyjność

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu sprężarek wyporowych, układów kogeneracyjnych, silników spalinowych, alternatywnych układów napędowych pojazdów, rurociągów, armatury i osprzętu instalacji energetycznych (w języku polskim i angielskim)
 • opieka nad pracami dyplomowymi inżynierskimi i magisterskimi
 • opracowywanie stanowisk badawczo-dydaktycznych
 • prowadzenie badań naukowych z zakresu układów kogeneracyjnych, wysokosprawnych systemów konwersji energii, alternatywnych źródeł energii, silników Stirlinga, hybrydowych i elektrycznych układów napędu pojazdów
 • publikowanie wyników badań w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych, prezentacje wyników badań na konferencjach tematycznych ( również w języku angielskim)
 • obsługa wyspecjalizowanej aparatury badawczej
 • opracowywanie wniosków projektów badawczych
 • zadania o charakterze organizacyjnym
 • współpraca z partnerami przemysłowymi

Oferujemy

 • pracę w jednej z wiodących uczelni technicznych w Polsce
 • akademicką kulturę organizacyjną opartą na zasadach szacunku
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • możliwość wypoczynku w Ośrodku Wczasowym Politechniki Gdańskiej położonym w malowniczym otoczeniu kaszubskich jezior i lasów
 • wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+
 • szkolenia wewnętrzne
 • dostęp do uczelnianej biblioteki
 • możliwość przystąpienia do: grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie, prywatnej opieki medycznej, programu sportowo-rekreacyjnego Benefit (karta MultiSport)
 • zajęcia sportowe prowadzone w obiektach Politechniki Gdańskiej
 • na terenie kampusu: przedszkole, stanowiska do przewijania i punkty karmienia dzieci, punkty gastronomiczne, strefy relaksu oraz bezpłatne miejsca parkingowe
 • dofinansowanie do wypoczynku
 • preferencyjne pożyczki
 • pracę w dobrze skomunikowanym miejscu
 • i wiele więcej... pełną listę korzyści znajdziesz na stronie: https://chr.pg.edu.pl/dolacz-do-nas

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Prorektora ds. Nauki Politechniki Gdańskiej
 • CV
 • kopia dyplomu doktora nauk technicznych
 • oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu, Politechnika Gdańska będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy
 • syntetyczny autoreferat opisujący działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną i organizacyjną przed i po uzyskaniu stopnia doktora
 • monografie i kserokopie ważniejszych publikacji
 • wydruk parametrycznej oceny dorobku z Web of Science i Scopus

Załączniki