Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu H2020 ERC-STG „Chirality-sensitive Nuclear Magnetoelectric Resonance”. Kierownik projektu: dr hab. Piotr Garbacz, prof. ucz.

Nasze wymagania

 • stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych lub inżynieryjno-technicznych (może być doktorant z otwartym przewodem doktorskim)
 • umiejętność projektowania, budowania i uruchamiania układów elektronicznych, najlepiej pracujących na częstościach radiowych / techniki radiowej, pożądane również inne umiejętności z zakresu prac w laboratorium badawczym, np. doświadczenie w pracy z wysokim napięciem, temperaturami kriogenicznymi, laserami, rezonatorami mikrofalowymi itp
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • Kandydat/ka musi spełniać wymagania zawarte w art. 113 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20.07.2018 (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.).

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności i dokumentacji naukowej związanej z tematyką grantu (https://cordis.europa.eu/project/id/101040164), w szczególności budowa aparatury naukowej pozwalającej na obserwację zjawisk magnetoelektrycznych w rezonansie jądrowym, np. układów nadawczo-odbiorczych pracujących na częstościach radiowych – w reżimie temperatury pokojowej i kriogenicznej, układów do szybkiego transferu próbki – mechanicznych i pneumatycznych, układów wytwarzających pole elektryczne, układów wykrywających pole elektryczne za pomocą metod optycznych i z wykorzystaniem rezonatorów częstości radiowej, budowa rezonatorów m.in. typu loop-gap i optymalizacja ich rozkładu pola elektromagnetycznego.

Oferujemy

 • Zatrudnienie na pełnym etacie. Praca na 12 m-cy z możliwością przedłużenia, na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys naukowy (CV) potwierdzający kwalifikacje kandydata/tki; max. 1 strona,
 • listę publikacji i wystąpień konferencyjnych, opis zainteresowań naukowych i udziału w projektach badawczych; max. 1 strona
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 • oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzenia konkursów na UW

Załączniki