Adiunkt stanowisko badawcze

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Nasze wymagania

 • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu
 • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego)

Mile widziane

 • ukończone studia wyższe na kierunku informatyka i ekonometria
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • czynny udział w projektach krajowych i międzynarodowych

Zakres obowiązków

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 115)

Oferujemy

 • pracę na renomowanej Uczelni

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • określone w konkursie

Załączniki