Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego na Wydziale Zarządzania i Ekonomii w Katedrze Ekonomii.
Prowadzenie zajęć (wykładów, ćwiczeń, laboratorium) z przedmiotów związanych z ekonomią w języku polskim i angielskim. Prowadzenie badań naukowych w obszarze ekonomii, z wykorzystaniem metod ekonometrycznych i statystycznych.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe z zakresu nauk ekonomicznych
 • doktorat z ekonomii
 • doświadczenie badawcze w zakresie ekonomii, wykorzystaniem metod statystycznych/ ekonometrycznych
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Mile widziane

 • publikacje z zakresu ekonomii i ekonomii międzynarodowej / biznesu międzynarodowego

Zakres obowiązków

 • aktywny udział w prowadzeniu badań naukowych w obszarze ekonomii, z wykorzystaniem metod ekonometrycznych i statystycznych
 • prowadzenie zajęć (wykładów, ćwiczeń, laboratorium) z przedmiotów związanych z ekonomią w języku polskim i angielskim
 • uczestniczenie w budowaniu współpracy naukowej i nawiązywanie nowej
 • pozyskiwanie funduszy na badania naukowe
 • czynny udział w konferencjach
 • przygotowywanie pomocy lub materiałów dydaktycznych

Oferujemy

 • pracę w jednej z wiodących uczelni technicznych w Polsce
 • akademicką kulturę organizacyjną opartą na zasadach szacunku
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • możliwość wypoczynku w Ośrodku Wczasowym Politechniki Gdańskiej położonym w malowniczym otoczeniu kaszubskich jezior i lasów
 • wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+
 • szkolenia wewnętrzne
 • dostęp do uczelnianej biblioteki
 • możliwość przystąpienia do: grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie, prywatnej opieki medycznej, programu sportowo-rekreacyjnego Benefit (karta MultiSport)
 • zajęcia sportowe prowadzone w obiektach Politechniki Gdańskiej
 • na terenie kampusu: przedszkole, stanowiska do przewijania i punkty karmienia dzieci, punkty gastronomiczne, strefy relaksu oraz bezpłatne miejsca parkingow
 • dofinansowanie do wypoczynku
 • preferencyjne pożyczki
 • pracę w dobrze skomunikowanym miejscu
 • i wiele więcej... Pełną listę korzyści znajdziesz na stronie: https://chr.pg.edu.pl/dolacz-donas

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Prorektora ds. nauki
 • kwestionariusz osobowy (pobierz: https://link.pg.edu.pl/kwestionariusz-osobowy)
 • CV
 • odpis dyplomu magistra i doktora
 • wykaz dorobku naukowego
 • oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Politechnika Gdańska będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenia proszę przesłać na adres:
  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i
  Ekonomii, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233
  Gdańsk
  lub mailowo na adres: praca@zie.pg.edu.pl