Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych
Akademia Nauk Stosowanych w Koninie
 • Miejsce: KONIN
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • nauki leśne

Opis stanowiska

KONKURS otwarty na stanowisko ADIUNKTA na kierunku studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (studia II stopnia)

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne;
 • deklaracja, że ANS w Koninie będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu materiałoznawstwa, technologii łączenia, innowacji i usprawnień w przedsiębiorstwach;
 • doświadczenie praktyczne zdobyte poza uczelnią wyższą w zakresie zarządzania, w tym zarządzania projektami;
 • opublikowany dorobek naukowy w zakresie technologii łączenia;
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie na poziomie umożliwiającym pracę dydaktyczną;
 • znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem;
 • dyspozycyjność (obecność minimum 3 dni w tygodniu w ANS w Koninie).

Zakres obowiązków

 • Przeprowadzanie zajęć dydaktycznych zgodnie z opracowanymi uprzednio sylabusami;

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz

Załączniki