Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Psychologii w Krakowie
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 7800 - 10200 zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Uniwersytet SWPS jest niepubliczną uczelnią akademicką prowadzącą działalność naukową oraz dydaktyczną w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie. Należymy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a wyniki naszych badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego.

To wspólnota łącząca różnorodne doświadczenia i przekonania. Tworzymy otwarte, wielokulturowe środowisko, które pozwala wszystkim osobom zatrudnionym realizować cele i w pełni rozwijać ich potencjał.

Nasze zaangażowanie w rozwój nauki i dążenie do najwyższej jakości badań to fundament, na którym budujemy nasze sukcesy, czego potwierdzeniem jest wyróżnienie kategorią A+ jako jeden z najlepszych ośrodków w kraju prowadzący badania w obszarze psychologii oraz nauk o polityce i administracji.

W związku z rozwojem uczelni poszukujemy osób na stanowisko: Adiunkt (-tka)

Nasze wymagania

 • Stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych w dyscyplinie psychologii, oraz tytuł magistra psychologii
 • Minimum rok doświadczenia w prowadzeniu zajęć ze studentami oraz przygotowywaniu materiałów dydaktycznych
 • Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Gotowość do pracy także w weekendy
 • Zainteresowania badawcze z zakresu psychologii edukacji i rozwoju
 • Doświadczenie w organizacji procesu dydaktycznego (planowanie i organizacja zajęć dydaktycznych, przygotowywanie obciążeń dydaktycznych dla wykładowców, przygotowywanie regulaminów, procedur i instrukcji dotyczących dydaktyki, wdrażanie nowych programów dydaktycznych)
 • Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego
 • Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
 • Doświadczenie w prowadzeniu działalności biznesowej i wspomaganiu studentów w rozwoju ich przedsiębiorczości
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i treningów
 • Doświadczenie w organizacji konferencji naukowych
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność organizacji i realizację projektów
 • Doświadczenie w opracowywaniu zastosowań wiedzy naukowej w praktyce społecznej lub biznesowej
 • Doświadczenie społeczne (w organizacjach pozarządowych lub wolontariat)
 • Publikacje naukowe
 • Udział w realizacji grantów krajowych i zagranicznych (jako kierownik i/lub wykonawca)
 • Nagrody i wyróżnienia za działalność naukową
 • Aktywny udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych
 • Doświadczenie w zakresie popularyzacji i komercjalizacji wyników badań naukowych
 • Deklaracja o zatrudnieniu w Uniwersytecie SWPS jako podstawowym miejscu pracy

Mile widziane

 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku angielskim

Zakres obowiązków

 • Obszar dydaktyki:
 • Wykonywanie obowiązków dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z zakresu psychologii edukacji i rozwoju zarówno w języku polskim jak i angielskim zgodnie z harmonogramem
 • Prowadzenie seminariów dyplomowych
 • Przygotowywanie i realizowanie dokumentacji zajęć: sylabusów, ewaluacji, archiwizowania prac studenckich
 • Opracowywanie treści i scenariuszy zajęć
 • Uczestniczenie w obronach prac dyplomowych
 • Koordynowanie pracy innych wykładowców w przygotowywaniu zajęć
 • Współpraca z koordynatorem kierunku
 • Dbanie o rozwój kompetencji dydaktycznych poprzez udział w wewnętrznych szkoleniach organizowanych zarówno przez wydział jak i uczelnię np. w trakcie Tygodnia Kompetencji Dydaktycznych
 • Projektowanie badań:
 • Pozyskiwanie i realizacja projektów naukowo-badawczych
 • Prowadzenie działalności naukowej i publikowanie jej efektów
 • Praca organizacyjna:
 • Udział w spotkaniach Wydziału
 • Gotowość pełnienia powierzonych funkcji i zadań organizacyjnych na Wydziale
 • Organizowanie i uczestnictwo w przedsięwzięciach realizowanych przez Uniwersytet, Wydział oraz Instytut
 • Uczestnictwo w działaniach promujących Uniwersytet, Wydział oraz Instytut
 • Reprezentowanie Uniwersytetu, Wydziału i Instytutu w gremiach środowiskowych

Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin
 • Wynagrodzenie w wysokości mieszczącej się w przedziale 7800 - 10200 zł brutto
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Mentoring mobilizujący do dalszego rozwoju dydaktycznego i naukowego
 • Możliwość współudziału w kształtowaniu i rozwijaniu Wydziału
 • Możliwość zdobycia dofinansowania udziału w zagranicznych konferencjach naukowych, adiustacji tekstów, publikacji monografii habilitacyjnej
 • Pracę w przyjaznym i wspierającym środowisku dbającym o jakość życia pracownika
 • Zniżki na studia magisterskie i podyplomowe dla pracownika i jego rodziny
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla pracownika i jego rodziny
 • Dofinansowanie do pakietu Multisport i Platformy Benefitowej
 • Możliwość przystąpienia do Ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV naukowe z wykazem dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego z bezpośrednim odniesieniem do podanych wyżej kryteriów kwalifikacyjnych
 • Skan dokumentu potwierdzającego otrzymanie stopnia naukowego doktora

Załączniki