Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk weterynaryjnych
 • weterynaria

Nasze wymagania

 • posiada dyplom lekarza weterynarii, stopień doktora nauk lub równoważny
 • co najmniej 5 letnie doświadczenie kliniczne z zakresu chorób zwierząt gospodarskich i koni
 • posiada dorobek publikacyjny w zakresie chorób zwierząt gospodarskich i koni
 • posiada predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie fizjologii i patologii rozrodu zwierząt, biotechnologii rozrodu, chorób wewnętrznych koni i zwierząt gospodarskich
 • doświadczenie w zakresie realizacji badań naukowych z wykorzystaniem metod biotechnologii rozrodu
 • umiejętność prowadzenia eksperymentalnych badań naukowych na zwierzętach, doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych oraz pracy laboratoryjnej popartej dorobkiem naukowym
 • predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim
 • biegła obsługa komputera w zakresie programów: MS Teams, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint
 • umiejętność korzystania z komputerowych baz danych

Mile widziane

 • umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • udział w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z rozrodem dużych zwierząt na kierunku Weterynaria w SGGW

Oferujemy

 • możliwość rozwoju naukowego
 • praca na etat

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW
 • Odpis dyplomu nadania tytułu lekarza weterynarii
 • Kwestionariusz osobowy
 • Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz publikacji i realizowanych projektów
 • Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).
 • Opinię z ostatniego miejsca pracy (dla osób spoza uczelni)
 • Świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (dla osób spoza uczelni)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Miejsce składania dokumentów: sekretariat Katedry Chorób Dużych Zwierząt i Klinika lub Sekretariat Instytutu Medycyny Weterynaryjnej
  pocztą lub osobiście: ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
  lub wysłać elektronicznie na adres e-mail: imw@sggw.edu.pl, kcdzk@sggw.edu.pl