Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: ok. 13 090 zł brutto/m-c (wynagrodzenie zasadnicze 9 790 zł brutto/m-c plus wynagrodzenie dodatkowe). zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Nasze wymagania

 • Oczekujemy, że kandydaci w momencie zatrudnienia będą posiadali stopień doktora nauk matematycznych w dziedzinie matematyki lub informatyki oraz będą mieli doskonałe przygotowanie w obu tych dyscyplinach, w szczególności w jednej lub kilku z następujących dziedzin: · teoria automatów i logika w informatyce; · algebra; lub · kombinatoryka.

Zakres obowiązków

 • Wybrani kandydaci będą pracować nad zagadnieniami z dziedziny teorii automatów i logiki w informatyce, ze szczególnym uwzględnieniem systemów nieskończenie-stanowych.
 • Praca w projekcie będzie koncentrować się na następujących trzech kierunach:
 • Sieci Petriego (VASy). Głównym celem jest lepsze zrozumienie złożoności problemu osiągalności w podklasach VASów oraz ich uogólnieniach.
 • Problem separowalności. Jednym z głównych celów jest rozstrzygnięcie statusu rozstrzygalności problemu regularnej separowalności w VASach. Inny kierunek to lepsze zrozumienie natury separowalności dla skończonych automatów i postęp w problemie separowalności słów.
 • Jednoznaczność. Ten kierunek skupia się na zrozumieniu natury jednoznacznych systemów, czyli systemów niedeterministycznych z pewnym ograniczeniem na niedeterminizm. Tutaj główny nacisk jest na stronę algorytmiczną: projektowanie efektywnych algorytmów dla problemów uniwersalności, równoważności oraz podobnych dla systemów jednoznacznych.

Oferujemy

 • Wybrani kandydaci zostaną zatrudnieni w wymierze pełnego etatu na umowę na czas określony na okres 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia zatrudnienia o 7 miesięcy).
 • Przewidywany oczekiwany termin zatrudnienia to 1 sierpnia 2024 r. (możliwość ustalenia daty rozpoczęcia zatrudnienia z kierownikiem projektu).
 • Wynagrodzenie na stanowisku wyniesie ok. 13 090 zł brutto/m-c (wynagrodzenie zasadnicze 9 790 zł brutto/m-c plus wynagrodzenie dodatkowe).
 • Stanowisko nie jest obciążone obowiązkami dydaktycznymi i zawiera budżet na podróże służbowe.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać życiorys, który: · opisuje przygotowanie merytoryczne oraz osiągnięcia naukowe kandydata; · przedstawia listę wszystkich publikacji naukowych kandydata (włącznie z jeszcze nieopublikowanymi manuskryptami) wraz z wyszczególnieniem trzech najważniejszych prac; · wskazuje trzech doświadczonych naukowców, którzy mogą posłużyć jako referencje dla kandydata.
 • Ponadto, wymagamy załączenia podpisanego listu przewodniego adresowanego do Dziekana WMIM UW, zaopatrzonego w klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych (w załączeniu). Listy motywacyjne nie są wymagane.

Załączniki