Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańśk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 7200 zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • matematyka

Opis stanowiska

konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Zakładzie Algebry Instytutu Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Nasze wymagania

 • Stopień naukowy doktora w dyscyplinie matematyka lub informatyka lub nauki fizyczne.
 • Zainteresowania badawcze dotyczące algebry i jej związków z innymi dziedzinami nauki.
 • Udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych.
 • Czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych.
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim z zakresu matematyki.
 • Umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu dydaktycznego i naukowego.
 • Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych językach.

Zakres obowiązków

 • Nauczyciel akademicki - obowiązki dydaktyczne
 • Obowiązki badawcze
 • Obowiązki organizacyjne

Oferujemy

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu
 • Pakiet socjalny

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
 • 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • 3. Kopię dyplomu doktora
 • 4. Życiorys naukowy
 • 5. Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym
 • 6. Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego

Załączniki