Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Matematyki
Uniwersytet Zielonogórski
 • Miejsce: Zielona Góra
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • matematyka

Opis stanowiska

Instytut matematyki ogłasza konkurs na dwa stanowiska adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej, w dyscyplinie naukowej matematyka, informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja.

Nasze wymagania

 • uzyskanie stopnia naukowego doktora (dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina matematyka lub informatyka lub dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja)
 • znajomość języka angielskiego – poziom B2
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie studiów uniwersyteckich

Zakres obowiązków

 • działalność badawcza
 • działalność dydaktyczna
 • działalność organizacyjna

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie kandydata kierowane do JM Rektora UZ
 • życiorys
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora,
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego,
 • sprecyzowany plan dalszego rozwoju naukowego
 • dokumenty poświadczające znajomość j. angielskiego – poziom B2,
 • kwestionariusz osobowy

Weź udział w rekrutacji

 • SEKRETARIAT INSTYTUTU MATEMATYKI UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
  ul. prof. Z. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra