Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

wns.cow1@ujd.edu.pl
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

KONKURS OTWARTY
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze Psychologii

Nasze wymagania

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora nauk społecznych/humanistycznych w dyscyplinie psychologia
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej

Mile widziane

 • pozytywna ocena działalności dydaktycznej potwierdzona przez prodziekana właściwego ds. studenckich i dydaktycznych lub posiadanie kompetencji dydaktycznych mających znaczenie dla dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika oraz dydaktyki szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia.
 • artykuły naukowe o zasięgu międzynarodowym, znajdujące się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki lub w przypadku nauk humanistycznych albo prawnych artykuły naukowe znajdujące się w czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim,

Zakres obowiązków

 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć poświadczona stosownymi dokumentami

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora
 • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Jana Długosza
  ul. Jerzego Waszyngtona 4/8
  42-200 Częstochowa