Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki
Akademia Piotrkowska
 • Miejsce: Piotrków Trybunalski
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Opis stanowiska

Wyłoniony kandydat zatrudniony na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych zobowiązany będzie do prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie pedagogika; kształcenia studentów, a także do uczestniczenia w pracach organizacyjnych na rzecz kierunku Pedagogika oraz Wydziału Nauk Społecznych Akademii Piotrkowskiej.

Nasze wymagania

 • 1.Posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie Pedagogika.
 • 2. Posiadanie dorobku publikacyjnego w dyscyplinie Pedagogika w czasopismach z wykazu czasopism naukowych (najlepiej wysoko punktowanych) i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz w wydawnictwach z wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Oceny dorobku dokonana się w oparciu o obowiązujący w dniu rozstrzygania konkursu wykaz tychże czasopism i wydawnictw.
 • 3. Posiadanie doświadczenia dydaktycznego powiązanego z dorobkiem publikacyjnym w zakresie Pedagogiki oraz praca w obszarze oświaty.
 • 4.Biegła znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne prowadzenie zajęć w języku obcym.
 • 5. Warunkiem zatrudnienia jest zadeklarowanie pracy w Akademii Piotrkowskiej jako podstawowego miejsca pracy oraz 100% udziału w naukach społecznych, w dyscyplinie Pedagogika.

Zakres obowiązków

 • Obowiązki związane z prowadzeniem badań naukowych w dyscyplinie pedagogika: Wyłoniony kandydat zatrudniony na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego zobowiązany będzie do prowadzenia badań naukowych niezbędnych do rozwoju jednostki organizacyjnej oraz upowszechniania wyników badań naukowych, w szczególności poprzez publikowanie artykułów naukowych w wysoko punktowanych czasopismach z wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz w wydawnictwach z wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe oraz podnoszenia własnego poziomu naukowego. Od kandydata oczekuje się opracowywania wniosków grantowych oraz ubiegania się o środki budżetowe i pozabudżetowe na badania naukowe, zwłaszcza w języku obcym.
 • Obowiązki związanie z działalnością dydaktyczną: Wyłoniony kandydat będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Piotrkowskiej na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w wymiarze 240 godzin pensum rocznie (plus ewentualne nadgodziny wynikające z potrzeb Uczelni) w ramach kierunku Pedagogika oraz innych, w zależności od potrzeb kierunków kształcenia. Od kandydatów oczekuje się zaangażowania w prowadzenie zajęć dydaktycznych, obejmującego także stałą troskę o podnoszenie poziomu zajęć oraz dbałość o powiązanie działalności dydaktycznej z aktualnie prowadzonymi badaniami naukowymi.
 • Obowiązki organizacyjne: Udział w pracach związanych z rozwojem kierunku Pedagogika oraz podnoszeniem poziomu naukowo-dydaktycznego Instytutu Pedagogiki oraz Wydziału Nauk Społecznych, jak również promocji kierunków kształcenia prowadzonych w Akademii Piotrkowskiej.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie na stanowisko adiunkta.
 • Odpis dyplomu o nadaniu stopnia / tytułu naukowego.
 • Życiorys zawodowy.
 • Wykaz dorobku naukowego.
 • Wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych.
 • Odpisy dyplomów/zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kwalifikacje itd.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Akademia Piotrkowska
  Kancelaria, Budynek B
  ul. Słowackiego 114/118
  97-300 Piotrków Trybunalski