Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Biznesu
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

W związku z dynamicznym rozwojem Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ogłasza rekrutację na stanowisko: ADIUNKTA pracownika badawczo-dydaktycznego na Wydziale Biznesu.

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie ekonomia i finanse lub nauki o zarządzaniu i jakości
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz działalności organizacyjnej na rzecz uczelni
 • wybór Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia
 • dorobek naukowy potwierdzony publikacjami naukowymi, w tym w wysokopunktowanych czasopismach naukowych krajowych i/lub zagranicznych
 • gotowość do prowadzenia badań naukowych, upowszechniania ich wyników w formie publikacji naukowych
 • znajomość języka angielskiego
 • entuzjazm, pasja oraz kreatywność w wykonywanej pracy badawczej i dydaktycznej
 • gotowość do rozpoczęcia pracy od października 2024 roku

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim
 • prowadzenie działalności organizacyjnej na rzecz uczelni
 • prowadzenia badań naukowych
 • praca na terenie uczelni w wymiarze około 30 godzin tygodniowo

Oferujemy

 • umowę o pracę
 • dobre relacje w zespole i przyjazną atmosferę pracy
 • pracę w nowoczesnym kampusie Uczelni w centrum Warszawy
 • wsparcie działalności publikacyjnej i prowadzonych badań
 • możliwość sfinansowania kosztów postępowania habilitacyjnego
 • wzrost wynagrodzenia w miarę uzyskiwanych osiągnięć naukowych
 • wsparcie rozwoju zawodowego poprzez udział w organizowanych przez uczelnię szkoleniach
 • wynagrodzenie w kwocie 7000 zł netto/miesięcznie

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • curriculum vitae z opisem doświadczenia dydaktycznego i organizacyjnego
 • wykaz osiągnięć naukowych (monografie, artykuły naukowe, redakcje prac zbiorowych, udział w projektach badawczych, pozyskiwanie grantów itp.)
 • syntetyczny opis (max. 2 str. A4) wizji własnego rozwoju zawodowego w okresie najbliższych 3 lat
 • kopia dyplomu magistra i doktorskiego
 • deklaracja wskazania Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia