Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Miejsce: Białystok
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

treść ogłoszenia pod linkiem: https://bip.umb.edu.pl/pl/oferta-pracy/4411/adiunkt-w-grupie-pracownikow-dydaktycznych-w-klinice-rehabilitacji

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu
 • Ukończone studia wyższe kierunek Fizjoterapia
 • Tytuł zawowdowy magister
 • posiadanie prawa wykonywaniu zawodu
 • znajomość języka angielskiego. Czynna zanjomość języka polskiego w przypadku cudzoziemców
 • posiadanie licznych kursów w zawodzie fizjoterapeuty

Zakres obowiązków

 • zgodnie z zawartą umową

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Załączniki określone w ogłoszeniu o konkursie: https://bip.umb.edu.pl/pl/oferta-pracy/4411/adiunkt-w-grupie-pracownikow-dydaktycznych-w-klinice-rehabilitacji
 • Zaświadczenia, certyfikaty potwierdzające posiadanie umiejętności wymaganych ogłoszeniem konkursowym.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ul. Szpitalna 37, 15-295 Białystok