Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Nasze wymagania

 • • stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne
 • • dorobek naukowy w zakresie elektroniki i optoelektroniki potwierdzony publikacjami i cytowaniami
 • • udział w projektach badawczych w charakterze przynajmniej wykonawcy
 • • biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie niezbędna do prowadzenia aktywności badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej
 • • programowanie w środowisku MATLAB i Python
 • • znajomość środowisk CAD Altium i Comsol
 • • co najmniej 3-letnie doświadczeni zawodowe jako nauczyciel akademicki na stanowisku badawczo-dydaktycznym
 • • umiejętność pracy w zespole
 • • umiejętności praktyczne dotyczące projektowania, montażu i uruchamiania układów elektronicznych

Zakres obowiązków

 • • prowadzenie badań naukowych
 • • regularne publikowanie wyników prac badawczych w czasopismach naukowych z indeksem wpływu (IF)
 • • czynny udział w konferencjach naukowych
 • • pozyskiwanie i udział w projektach badawczych krajowych i zagranicznych
 • • współpraca w interdyscyplinarnych zespołach naukowych
 • • prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku elektronika i informatyka
 • • udział w pracach organizacyjnych jednostki (np. konferencje, szkolenia, warsztaty)
 • • udział w stażach naukowych w innych instytucjach naukowych

Oferujemy

 • • pełen etat

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ
 • • CV z danymi kontaktowymi, uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe oraz dydaktyczne
 • • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1
 • • Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2
 • • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3
 • • odpisy/kopie dyplomów
 • • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje

Załączniki